Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στη πραγματοποίηση του
8ου Συνεδρίου «Αττικές Δερματολογικές Ημέρες»