Γενικές πληροφορίες

Στo 8o Συνέδριο “Αττικές Δερματολογικές” Ημέρες κύριο μέλημά μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων στους συνεδριακούς χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης του Covid-19 που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα ως επίσημες οδηγίες και συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ.

Γλώσσα Συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Tόπος Συνεδρίου
Divani Caravel Hotel / Αίθουσες: Ηοrizon & Athens View
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21

Έκθεση
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τo Συνέδριο.

Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής
 Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ. 

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:

• Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του Συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα.

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

•  Εγγραφές επιτόπου θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Συνεδρίου, αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις από όπου θα παραλαμβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου. 

Λοιπές Πληροφορίες:

• Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.

• Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες / κενές θέσεις.

• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate) με  Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πατώντας εδώ, 10 μέρες μετά την λήξη του συνεδρίου.

• Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Τεχνική Γραμματεία:

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται, σε αυτή την περίπτωση, να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.